Opdrachtgever

Anne Frank Stichting

Ontwerper

Dagmar von Wilcken

Aantal m2

1100 m2

Realisatie

22-11-2018

Anne Frank Huis

Na de oorlog dreigt de voormalige schuilplaats aan de Prinsengracht 263 in Amsterdam te vervallen. Daarentegen groeide het verzet tegen de sloop, doordat het Anne Frank verhaal steeds meer mensen bereikte. Met als gevolg dat halverwege de jaren ’50 de sloop wordt voorkomen en dat kort daarna de Anne Frank Stichting wordt opgericht. Tegenwoordig is het Anne Frank Huis één van de drie drukst bezochte musea van Amsterdam.

Bij de herinrichting zijn een aantal verbeterpunten doorgevoerd. De nieuwe museale route biedt nu veel meer contextinformatie voor bezoekers zonder gedegen kennis van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging. Daarnaast is sterk ingespeeld op het belevingsaspect en zijn een aantal presentatievormen vernieuwd. Dagmar von Wilcken heeft in het nieuwe ontwerp gezocht voor meer eenheid in de vormgeving van de museale presenstaties.

De moeilijkheid aan dit project was het feit dat delen van het voorhuis en het gehele achterhuis nog in de staat verkeren zoals die tijdens de onderduik was. Deze unieke ruimtes zijn onderdeel van de collectie. Voor de werkzaamheden die plaatsvinden in deze ruimtes golden dan ook speciale werkinstructies die uitgevoerd zijn in samenwerking met de afdeling ‘collecties’ van het museum zelf. Daarnaast is het museum tijdens de herinrichting gewoon open gebleven voor publiek. Dit betekende voor Bruns dat alle werkzaamheden buiten openingstijdens (voor 09.00 uur ’s ochtends en na 19.00 uur ’s avonds) uitgevoerd dienden te worden. Door deze beperking werd het effectief plannen van dit project van groot belang.

Als integraal producent was Bruns volledig verantwoordelijk voor de herinrichting waarbij het voor- en achterhuis opnieuw zijn ingericht. Binnen deze opdracht vielen de volgende werkzaamheden; het demonteren van de huidige opstelling met daaruit vloeiende herstelwerkzaamheden, het produceren en installeren van informatie/fotopanelen, de productie, installatie en inrichting van vitrines (inclusief geïntegreerde verlichting). Er was een zeer nauwe samenwerking vereist met de e-installateur ten behoeve van het lichtplan, de e-aansluitpunten en de aanschaf en installatie van beeldschermen en projectieapparatuur.

In alle onderdelen was de kwaliteit leidend om de bezoekers van het museum een kwalitatief hoogwaardig bezoek aan te willen bieden. De kwaliteit wordt niet alleen gedefinieerd in het ontwerp en de beleving. Ook de goed doordachte engineering waarin de installatie, montage en het gewenste afwerkingsniveau zijn meegenomen heeft geleid tot een kwalitatief hoogwaardig eindbeeld.